MENÜ

Fény és Szeretet Háza
Segitségnyújtás, összefogás egy jobb megélhetésért!

                                    

                                  A  Fény és Szeretet keresztényegyház vallási egyesülete,

                                                              1. vezető lelkésze, Főpapja

irányítja a keresztényegyház vallási egyesülete működését,

képviseli a keresztényegyház vallási egyesületet harmadik személy(ek) előtt,

önálló aláírási joggal rendelkezik,

gondoskodik a keresztényegyház vallási egyesülete szabályszerű működéséről

 

 

                                                             2. Legfőbb szerve a tagok gyűlése

A keresztényegyház vallási egyesületi tagok jelenlétükkel, javaslatokat tehetnek a keresztényegyház vallási egyesület életével összefüggő kérdésekben és esetleges módosításokban is.

 

                                                             3. Főpapi tanács,

Az a szervezet, amely a tagok gyűlésén javaslattal és határozathozatali előterjesztéssel bír, az elfogadott határozatokat, előterjeszti a keresztényegyház vallási egyesülete, vezető lelkésze Főpapja részére jóváhagyás végett, amely aláírás után lép hatályba.

 

                                                      A  keresztényegyház vallási egyesülete célja:

-          Egy olyan keresztény társadalmi közösség egybeforrasztása, mely törekszik az egyetemes keresztény kultúra megújítására és annak terjesztésére,

-          Közösségben szolgálni egymás nézeteit a személyek szabadságát, belső morális értékeivel és a folytonos teremtésre való vágy megőrzése érdekében.

-          Karitatív tevékenységet, mely az egyetemes szánalomszeretet jegyében motiválja az emberi kapcsolatteremtést,

-          Egyszersmind önmegismerési folyamatot hirdet,

-          Nemcsak a bűn levezeklése, nemcsak visszatérés az eredendő tisztasághoz,

hanem az új világ teremtése a cél,

melyben a szellemiség vívmánya lesz az igazság keresése és a felszabadult akarata,

VALAMINT,

-          Egy olyan keresztényvallású egyházállam létrehozása,

melyben minden személy szent és sérthetetlen,

és közös ügynek tekinti Isten országának eljövetelét,

ahol az ember nem rabja az időnek,

a szükségszerűségnek, a halálnak,

a tudat illúziójának, ahol minden a szubjektivitás és a szellemiség vívmánya lesz

az igazság keresése és a felszabadulás akarata.

 

 

 

Asztali nézet